top of page

aarde hoeders

Manon Moller Fotografie - Zakelijk sprookje Christina - Extra bestelling - Fotonr (2).jpg

Aardehoeders,

 Al deze 7 mensen voelen een diepe connectie met en liefde voor de Aarde, zijn bekend met de werelden van natuurwezens èn voelen de behoefte om bij te dragen aan de totstandkoming van een wereld die weer werkelijk in harmonie is en waar ook natuurwezens en mensen weer zij aan zij bestaan zoals het is bedoeld: Eenieder dienend aan de ander en elkaar helpend, ondersteunend, enzovoorts.

Normaal gesproken zitten we verspreid door het hele land en zijn we in die zin 'hoeders' van een regio en gaan we elk in eigen regio ons steentje bijdragen aan de droom die zoals we allemaal in onze harten al wel weten, werkelijkheid aan het worden is. Met behulp van natuurwezenceremonies,

landschapshelingen, verbinding makend met de wezens van het land en óók met de mensen in die regio's creëren we niet langer door middel van dominantie en manipulatie van het land, maar in overeenstemming met het land, zoals dat is bedoeld. Velen van ons doen dit al en nu besloten we de handen ineen te slaan..

En zo ontstond het netwerk 'Aardehoeders' waarbij ieder vanuit zijn of haar eigen plek zich verbindt met anderen die hetzelfde elders doen. Talenten en kwaliteiten worden gebundeld en vullen elkaar aan en nu hoef je ook niet alles meer alleen te doen...

Het is onze intentie namelijk om ook samen evenementen te organiseren en ceremonies en helingen voor het land met elkaar gesynchroniseerd, een lichtend grid opbouwend..

7 plekken/mensen/praktijken verspreid over het land waar je terecht kan voor (her-) verbinding met de natuur, met natuurwezens, met je natuurlijke Zelf. Het hoort allemaal bij elkaar.

Uiteindelijk zullen de 7 meer, maar voor nu zet dit groepje het veld vast neer en geeft het vorm, dienstbaar aan de werkelijke Aardehoeders: de natuurwezens.  en nu met zijn allen neer mogen gaan zetten!

Wanneer we ons herinneren wie we werkelijk zijn, dan zijn we allemaal Aardehoeders.

Binnenkort valt er meer te vertellen, maar het startsein is gegeven!

Ik ben nauw verbonden met het oude volk van de aarde ( de elfen, eenhoorns, draken enz) die weer verbonden zijn met de pure kracht van de aarde. Nee geen sprookje en verbeelding maar echt aanwezig. In mijn hart klopt ook een elfen hart en ben ik verbonden met het licht van de bron. Ik ken aarde vanaf het begin en nu aanwezig op aarde om de mensheid weer te laten herinneren, ze mee te nemen in de (oude ) verhalen. Jouw heel-heid te geven op jouw pad in deze grootste transitie die nu op aarde plaats vind. Het ontstaan van een volledig nieuw licht-net die zal mee bewegen met de nieuwe aarde.

aardehoeders.jpg

Hier staan we met 5 van de 7 aardehoeders afgebeeld.

Van links naar rechts:

Christina Smit, Annemarie Sofie Lutgerhorst, Cornelis Jan Cuperus, Natascha  van den Bosch en Martijn de Vos.

Niet op de foto: Katja Hersevoort en Jasmijn Devens.

bottom of page